Alina Szapocznikow (1926-1973)

Alina Szapocznikow-01

© Alina Szapocznikow

Alina Szapocznikow-02

© Alina Szapocznikow

Alina Szapocznikow-03

© Alina Szapocznikow

Alina Szapocznikow-04

© Alina Szapocznikow

Alina Szapocznikow-05

© Alina Szapocznikow

Alina Szapocznikow-06

© Alina Szapocznikow

Alina Szapocznikow-07

© Alina Szapocznikow

Alina Szapocznikow-08

© Alina Szapocznikow

Alina Szapocznikow-09

© Alina Szapocznikow

800px-KMM_Szapocznikow

© Alina Szapocznikow